Kontakty

Jinonický kurýr

Šéfredaktor: Svatopluk Bartoň
Zástupce šéfredaktora, grafik : Martin Jarolímek
Správa webu: Ondřej Bálint
Korektura: Jana Taterová
Editor: Milan Loucký
Kultura: Luboš Křivanec
Bloger: Jan Rys
Grafická úprava: Martin Jarolímek

Adresa redakce:

Rohatecká 50
Praha 5 – Jinonice
158 00

Kontakt:
redakce@jinonickykuryr.cz
dopisy@jinonickykuryr.cz
608 745 433
608 806 202
Jinonice Live
Vydavatel:
Svatopluk Bartoň B+B
Záluské 94/49
Praha 5 – Jinonice
158 00
IČ 40850226

MK ČR E 21243

Napsat komentář